กล้ากำกับ/เขียนบท โดย เต๋อ ฉันทวิชช์
กล้าแต่งเนื้อร้องและทำนอง โดย รามา อวตาร
กล้าวาดภาพประกอบ โดย TUNA Dunn

Directed / written by เต๋อ ฉันทวิชช์
Illustration by TUNA Dunn

Share: Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterDigg thisGoogle+Share on LinkedInEmail to someone